bukli

bukli
buklùs, bukli̇̀ bdv. Bùklios ãkys.

.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • buklingas — buklìngas, a adj. (1) K; P gudrus, galvotas, apsukrus, vikrus. buklìngai adv.: Iš viršaus daug gana meno vaizdelių iškaustė, buklingai sumanęs HI. ║ nepaprastas: Danielis pagirtas regėjo ženklą buklingą PK137 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • buklus — buklùs, bukli̇̀ bdv. Bùklios ãkys …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • buklus — 1 buklùs, ì adj. (4) K, bùklus, ì DP254; R, BPII320 gabus, gudrus, supratingas; klastingas: Buklùs žmogus B. Buklùs vaikas – su metais du skyrius išėjo Skr. Buklì boba, kuri vis datyrusi J. Buvo drąsus, narsus ir buklus M.Valanč. ^ Buklus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • buklus — 3 buklùs, ì adj. (4) žr. 3 buklas: Šitas vaikas užaugs buklùs Plš. Ana krisdama susitrenkė, kalba pasidarė buklì Plš. Bukliõs kalbos žmogus, bebekas, memekas Ds …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kluokti — kluõkti, ia, ė žr. 1 klūkti: Nekluõk, negausi Dr. Kluõk kluõk – vis iškluoksi Dr. Visos varlės … antrą kartą pradėjo kluõkti nuog aukštybių bočiaus, kad anoms kaničniai reik valdimiero PP22. Bukli (buklūs) pagonys, išradę pakabį (pakabų)… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • machinacija — machinãcija sf. (1) TrpŽ vylinga, bukli smulki intriga, slapta gudrybė, nesąžiningas būdas tikslui pasiekti: Atskleidė machinacijas rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • statyti — statyti, stãto (stãčia), stãtė tr. K, Rtr, Š, KŽ; SD353, H, R, MŽ, N, M, L 1. daryti, kad stačiai stovėtų, vertikaliai dėti, kelti, kad būtų stačias: Ans telepono stulpus stãtė Krš. Jei apynvarpčių tujau nestato, tad į jų vietą tu tarpu įbado …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”